Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Akcie dokumentu

Aktuálne informácie

Oznámenie o uzatvorení vchodu do pavilónu M na FMFI UK

Od 1.8.2018 až do 3.9.2018 bude uzatvorený vchod v matematickom pavilóne.
Fungovať bude iba vchod v pavilóne F1.

Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami


Informácie o ubytovaní na akademický rok 2018/2019

Viac o ubytovaní...

Informačno - konzultačné stretnutie k Erasmus+ špeciálnemu grantu 2018


Pozvánka - 9.mája 2018 o 18:00 hod. na FMFI UK

Viac o stretnutí...

ERASMUS+ grant na špeciálne potreby 2018


Výzva na špeciálny grant - prihlášky sa podávajú do 22.mája 2018

Viac o grante...

Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2018


Ako úspešne študovať na vysokej škole

Viac o sústredení...

Kurz slovenského posunkového jazyka pre pracovníkov vysokých škôl bratislavského kraja


Kurz od 19.2. do 18.5.2018.

Viac o kurze...

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: