Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Akcie dokumentu

Aktuálne informácie


Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre terciálne vzdelávanie


Publikovaný elektronický slovník.

Viac o slovníku...

Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami


Informácie o ubytovaní na akademický rok 2017/2018

Viac o ubytovaní...

Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2017


Ako úspešne študovať na vysokej škole

Viac o sústredení...

ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2017/2018


Výzva na podávanie žiadostí do 19. mája 2017.

Viac o grante...

Informačné stretnutie k Erasmus+ grantu na špeciálne potreby


Pozvánka - 5. apríla 2017 o 18,00 hod

Viac o stretnutí...

Talent Acquisition training for People with Disabilities


March, 2017

Viac o akcii...

Možnosti výmenných pobytov pre študentov so špeciálnymi potrebami


Pozvánka na diskusiu.

Viac o diskusii...

On-line poradenstvo pre nepočujúcich študentov a tlmočníkov v posunkovom jazyku


V pondelky a stredy.

Viac o on-line poradenstve pre nepočujúcich...

Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí a opatrenia na predchádzanie ich vzniku


Zborník odborných príspevkov

Viac o architektonických bariérach...

Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím


Ako sa nestratiť v bludisku informácií (praktická príručka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole)

Viac o tom ako na vysokú školu...

Zmena v platení MHD pre držiteľov preukazu ŤZP, ŤZP-S


od 1.novembra 2015

Viac o zmenách v platení MHD...

Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami


v platnosti od 15. októbra 2014

Viac o Smernici rektora UK...


 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: